Cari Blog Ini

Selasa, 28 Mei 2013

Hukum Bacaan Nun Mati atau Tanwin
Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan nun mati/tanwin dibedakan menjadi lima macam, yaitu izhar, halqi, idgam bugnnah , idgam bilaa gunnah, iqlab, dan ikhfa.
1.   Izhar berarati jelas dan terang, adapun halqi berarti tenggorokan. Adapun yang dimaksud izhar halqi adalah apabila ada nun mati/tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi ada enam yaitu,  ء,ح,خ,ع,غ,هـ. Apabila ada huruf Nun mati atau tanwin bertemu huruf halqi. Cara membacanya adalah suara huruf nun mati/tanwin dibeca jelas, tidak mendengung, dan tidak samar-samar.
Perhatikan contoh berikut ini, kemudian bacalah sesuai kaidahnya!
Lafal
Keterangan
Lafal
Keterangan
مِنْ عَلَقٍ
Nun mati bertemu dengan huruf `ain
حَاسِدًا إذَا
Kasrah tanwin bertemu dengan hamzah
إِنْ هُوَ
nun mati bertemu dengan huruf Ha
عَطَاءً حِسَابًا
Fathah Tanwin bertemu dengan huruf ha
مِنْ خَوْفٍ
Nun mti bertemu huruf Kha
عَذَابٌ عَظِيْمٍ

Tanwin bertemu huruf `ain
مِنْ غِلٍّ
Nun mati bertemu huruf gain
فَظًّا غَلِيْظَ
Tanwin bertemu huruf gain
مِنْ حِسَابٍ

Nun mati bertemu huruf ha
ذَرَّةٍ خَيْرًا
Tanwin bertemu huruf kha
إِنْ أَنْتُمْ
Nun mati bertemu huruf hamzah
سَلَامٌ هِيَ
Tanwin bertemu huruf haa

2.      Idgom Bugunnah
Idgam berarti memasukan, begunnah berarti berdengung. Adapun yang dimaksud dengan bacaan idgam bigunnah adalah apa bila ada nun mati/tanwin bertemu salah satu dari empat huruf, yaitu  ي,ن,م,و
Apabila ada nun mati/tanwin bertemu salah satu huruf tersebut, cara membacanya suara nun mati/tanwin dimasukan kedalam huruf tersebut dengan mendengung. Artinya suara nun mati/tanwin lebur menjadi suara huruf berikutnya dengan diikuti suara dengung.
Perhatikan contoh berikut ini. Kemudian bacalah sesuai dengan kaidah.
Lafal
Keterangan
Lafal
Keterangan
مَنْ يَّعْمَلْ
Nun mati bertemu yaa
شَّرًّا يَّرَهُ
Tanwin bertemu huruf ya
مِنْ نّاصِريْنَ
Nun mati bertemu huruf nun
عَامِلَةٌ نَّاصِيّةٌ
Tanwin bertemu huruf nun
مِنْ مَسَدٍ
Nun mati bertemu huruf mim
مَاءٍ مَّهِيْنٍ
Tanwin bertemu huruf mim
مِنْ وَّرَائهِمْ
Nun mati bertemu huruf waw
هُدًى وَّبُشْرَى
Tanwin bertemu huruf waw

3.      Idgam Bilagunnah
Idgam berarti memasukan, sedangakan bilagunnah berarti tidak mendengungkan, adapun yang dimaksud denga idgam bilagunnah adalah apabila ada nun mati/bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ل dan ر
Cara membacanya, suara nun mati/tanwin dimasukan kedalam huruf tersebut tanpa dengung. Artinya, suara nun mati/tanwin lebur menjadi suara huruf berikutnya tanpa diikuti suara dengung.
Perhatikan contoh berikut, kemudian bacalah sesuai dengan kaidah.

Lafal
Keterangan
Lafal
Keterangan
مِنْ لَّدُنْكَ
     Nun mati bertemu huruf lam
خَيْرٌ لَّكَ
Tanwin bertemu huruf lam

مِنْ رَّحِيْقٍ

Nun mati bertemu huruf ra

شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ

Tanwin bertemu huruf ra

4.      Iqlab
Iqlab berarti menukar atau mengganti. Adapun yang dimaksud cacaan iqlab adalah apabila ada nun mati/tanwin beremu dengan huruf ba ب cara membacanya adalah suara nun mati/tanwin diganti dengan huruf 

م dengan merapatkan bibir dan mendengung.
Perhatikan contoh berikut ini. Kemudian bacalah sesuai dengan kaidahnya.

Lafal
Keterangan
Lafal
Keterangan
لَيثنْبَذَنَّ
Nun mati bertemu huruf ba
ضَلَالاً بَعِيْداً
Tanwin bertemu hurf ba
مِنْ بَعْدِ
Nun mati bertemu huruf ba
سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ
Tanwin bertemu huruf ba

5.      Ikhafa`
Ikhafa berarti menyamarkan, adapun yang dimaksud dengan bacaan ikhfa adalah apabila ada nun mati/tanwin bertemu dengan salah satu dari lima belas huruf berikut, yaitu: ص,ِش,س,ز, ذ,د,ج,ث,ت,ك,ط,ظ,ف,ق,ض

Cara membacanya, nun mati/tanwin dibaca samar-samar dengan bunyi sengau dihidung. Kemudian bersambung dengan huruf berikutnya sehingga suaranya seperti suara “ ng” apabila nun mati/tanwin bertemu huruf ق    dan   كsuara ng nya lebih kuat.
Perhatikan contoh berikut ini. Kemudian bacalah sesuai dengan kaidanya.

Lafal
Keterangan
Lafal
Keterangan
مِنْ قَبْلِكَ
Nun mati bertemu qaf
نَارأً تَلَظّى
Tanwin bertemu huruf ta
عَنْ طَبَقٍ
Nun mati bertemu huruf tha
مَطَاعٍ ثُمَّ
Tanwin bertemu huruf tsa
فَانْصَبْ
Nun mati bertemu huruf shad
صَفًّا صَفّاً

Tanwin bertemu huruf shad
عِنْدَهُ
Nun mati bertemu huruf dal
شَيْءٍ ِشَهِيْدَا
Tanwin bertemu huruf syin
فَأَنْذَرْتُكُمْ
Nun mati bertemu huruf zal
لَقَوْلٌ فَصْلٌ
Tanwin bertemu huruf fa
أَنْزَلْنَا
Nun mati bertemu huruf zai
مَاءٍ دَافِقٍ
Tanwin bertemu huruf dal
مِنْ سِجِّيْلٍ
Nun mati bertemu huruf sin
قَوْلٌ زُوْرٌ
Tanwin bertemu huruf zai
مَنْ ضُوْضٍ
Nun mati bertemu huruf dhad
شَيءٍ قَديْرٌ
Tanwin bertemu huruf qaf
يَنْظُرُوْنَ
Nun mati bertemu huruf za
كُلًّا ضَرَبْنَا
Tanwin bertemu huruf dhad
إِنْ كُنْتُمْ
Nun mati bertemu huruff kaf
ثُبُوْرًا كَثِيْرًا
Tanwin bertemu huruf kaf
إِنْ شَاءَ
Nun mati bertemu huruf sya
بَعِيْدًا سَمِيْعُوْأ
Tanwin bertemu huruf sin
مَنْ جَاءَ
Nun mati bertemu huruf jim
حُبّاً جَمّاً
Tanwin bertemu huruf jim